Nieruchomości w Grecji - problemy finansowe
Geneza kryzysu finansowego w Grecji

Kryzys gospodarczy spowodowany może być różnymi czynnikami – społecznymi, politycznymi oraz losowymi. Kiedy państwo traci stabilizację finansową, niezbędne są konkretne działania, które uchronią przed poważnymi konsekwencjami, np. bankructwem. W przypadku Grecji, która stale pozostaje w głębokim kryzysie, widać jak trudno jest uporać się z ciągle rosnącym zadłużeniem.

Grecja z kłopotami finansowymi borykała się wcześniej, niż to oficjalnie ogłoszono. Przy wejściu do strefy euro 1 stycznia 2001 roku wysokość deficytu budżetowego została obniżona za pomocą różnych transakcji finansowych. Innymi przyczynami kryzysu były bardzo wysokie świadczenia socjalne oraz różne dodatki do wynagrodzenia. Swój udział w problemach finansowych państwa miała też silna korupcja. Co ciekawe, koszty pracy w Grecji były o ponad 20 proc. wyższe niż w Niemczech. I tak w 2009 roku grecki deficyt budżetowy osiągnął 12,7 proc. PKB, czyli ponad dwa razy więcej niż planowano. Widmo bankructwa turystycznej mekki stało się faktem.

grecja

Pierwsze zmiany rozpoczęły się w 2009 roku, gdy obniżono rating, przez co greckie obligacje stały się bezwartościowe. Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz różne instytucje Unii Europejskiej opracowały specjalne programy pomocowe, których realizacja miała doprowadzić do znaczącej poprawy sytuacji w Grecji. Rok później wypłacano 110 miliardów euro na wdrożenie niezbędnych reform pod nadzorem UE i MFW. Następna transza, którą zatwierdzono 22 lipca 2011 roku, miała posłużyć redukcji zadłużenia. Dokładnie130 miliardów euro miało zapewnić środki na zmiany w systemie emerytalnym i prawie podatkowym. Apogeum kryzysu greckiego przypada właśnie na rok 2011, gdy bezrobocie wyniosło 21 proc. W kraju rozpoczęły się wówczas liczne protesty. Jednak po wejściu w życie drugie programu pomocowego udało się spłacić ponad połowę prywatnych wierzycieli. Deficyt budżetowy spadł do 8 proc. PKB.

Jednak po wygaśnięciu traktatu ze wsparciem finansowym od MFW Grecja okazała się być niewypłacalna. Mimo niechęci społecznych wobec Unii Europejskiej nowy rząd Grecji przyjął warunki i zamierza zrealizować wszelkie postanowienia, jakie nałożyła na kraj wspólnota. Grecy nie są zadowoleni z utraty przywilejów, które dotychczas obowiązywały, nawet pomimo tego, iż doprowadziły do kłopotów finansowych państwa. Dodatki otrzymywane na wręcz absurdalne potrzeby, m.in. na rozgrzanie silnika samochodu, za punktualny przyjazd na przystanek czy mycie rąk. Poprzedni rząd niewłaściwie zarządzał otrzymanym wsparciem, w wyniku czego dług ze 120 proc. PKB, jaki Grecja miała w 2010 roku, wzrósł do 170 proc. PKB. Wprowadzone kilka lat temu cięcia w sektorze admiracyjnym oraz silne ograniczenia przy przyznawaniu zasiłków socjalnych odbiły się na rozwoju gospodarczym. Małe firmy zaczęły bankrutować, a wpływy z podatków spadać. Rok 2016 ma być przełomowy i pokazać, że nowe formy wychodzenia z recesji będą skuteczne