dług euro

Sytuacja finansowa Grecji

Nad sytuacją finansową Grecji ekonomiści rozprawiają od początku kryzysu. Widmo bankructwa państwa pojawiało się wielokrotnie. Kłopoty tego turystycznego kraju trwają i póki co nie widać ich końca. Zwłaszcza w obecnej sytuacji.

euro

Bezrobocie w Grecji

Problem bezrobocia to najważniejszy kłopot współczesnych systemów gospodarczych. Brak wystarczającej liczby miejsc pracy nie pozwala na rozwój danego kraju oraz bardzo negatywnie oddziałuje na nastroje społeczne.

flaga unii

Geneza kryzysu finansowego w Grecji

Kryzys gospodarczy spowodowany może być różnymi czynnikami – społecznymi, politycznymi oraz losowymi. Kiedy państwo traci stabilizację finansową, niezbędne są konkretne działania, które uchronią przed poważnymi konsekwencjami, np. bankructwem.

flaga grecji

Czy Grecja wróci do drachmy?

O wyjściu Grecji ze strefy euro mówi się już od jakiegoś czasu. Pogrążona w kryzysie nie jest w stanie powrócić do właściwego poziomu. Powrót do dawnej waluty i opuszczenie szeregów Unii Europejskiej konsekwencje przyniesie również dla całej wspólnoty.

grecja

Jak na kryzys w Grecji wpływa sytuacja z imigrantami?

Kryzys migracyjny rozprzestrzenił się na całą Europę. Uchodźcy z różnych państw Afryki, nie tylko z krajów pogrążonych wojną, szukają na Starym Kontynencie lepszego miejsca do życia. Dla wielu osób pierwszym przystankiem w podróży do wymarzonej Europy była Grecja.

Oia

Pomoc finansowa z UE dla Grecji

Okazuje się, że wparcie finansowe nie zawsze przynosi pomoc. Przykład Grecji unaocznił, jak łatwo źle wydatkowane fundusze jeszcze bardziej pogłębiają kryzys. Państwo, które w ciągu kilku lat otrzymało od Unii Europejskiej ogromny zastrzyk środków finansowych zamiast zmniejszyć wysokość zadłużenia.

Wyjście Grecji z UE

Gospodarczy kryzys Grecji trwa prawie sześć lat, choć tak naprawdę zaczął się już dużo wcześniej, gdy za wszelką cenę w 2001 roku wprowadzono euro. W 2009 roku skrajnie wysokie PKB nie pozostawiało złudzeń, że Grecja jest na skraju bankructwa.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Międzynarodowy Fundusz Walutowy, w skrócie MFW, to organizacja, której celem jest dbanie o stabilizację finansową na świecie. Organizacja działa w strukturze ONZ. Zasady funkcjonowania MFW ustalono w 1944 roku podczas lipcowej konferencji w Stanach Zjednoczonych.