Nieruchomości w Grecji - problemy finansowe
Bezrobocie w Grecji

Problem bezrobocia to najważniejszy kłopot współczesnych systemów gospodarczych. Brak wystarczającej liczby miejsc pracy nie pozwala na rozwój danego kraju oraz bardzo negatywnie oddziałuje na nastroje społeczne. Poszukiwanie pracy zaczyna się wtedy odbywać poza granicami państwa. Szczególnie młodzi ludzie z wysokimi kwalifikacjami opuszczają rodzinne strony w celu znalezienia godnej pracy. Masowe wyjazdy zarobkowe widoczne były w Polsce kilka lat temu. W pogrążonej przez kryzys Grecji niezwykle trudno jest radzić sobie z brakiem pracy. Nie wszyscy jednak mają możliwość wyemigrować, dlatego kłopot bezrobocia stale się pogłębia.

grecja

Grecki kryzys finansowy trwa od 2010 roku i, pomimo unijnych dotacji, nie widać znaczącej poprawy. Nieustanne problemy gospodarcze Grecji spowodowane są nieumiejętnym wykorzystaniem otrzymanych funduszy oraz niewprowadzeniem właściwych reform. W związku z tak trudną sytuacją coraz częściej mówi się o opuszczeniu przez Grecję strefy euro oraz Unii Europejskiej. Wskaźnik bezrobocia nadal idzie w górę. W ostatnich miesiącach ubiegłego roku osiągnął pułap 24,4 proc. Nie jest przesądzone czy tegoroczna transza z pakietu pomocowego poprawi sytuację na rynku pracy.

Ponad dwudziestoprocentowe bezrobocie w Grecji utrzymuje się już od wielu miesięcy. Jednak w ostatnim okresie nie przekraczało 24 proc. Poważnym problemem jest fakt, iż bezrobocie to problem długotrwały. Bez pracy w Grecji jest ponad 1,2 mln obywateli, prawie 70 proc. z nich zatrudnienia nie ma dłużej niż rok. Dane greckiego urzędu statystycznego nie pozostawiają zatem złudzeń co do wielkości problemu bezrobocia w Grecji. Są jednak regiony, gdzie jest jeszcze gorzej. Przykładem jest Zachodnia Macedonia z 32-procentowym wskaźnikiem bezrobocia.
Grecy borykają się też z demotywacją wśród najmłodszych pracowników. To właśnie oni w głównej mierze nie mogą znaleźć pracy. Niemal połowa bezrobotnych to osoby w wieku 15-24 lata. Statystyka odrobinę się poprawiła, bo jeszcze kilka miesięcy temu w tej grupie wiekowej wskaźnik wynosił 51,5 proc. Bez pracy częściej pozostają kobiety – około 28,5 proc. w porównaniu z mężczyznami (21 proc.). Instytut Pracy Powszechnej Konfederacji Pracowników Greckich ostrzega, że prawie połowa greckich gospodarstw domowych znajduje się na granicy ubóstwa, a 20 proc. z nich nie jest w stanie zapewnić sobie podstawowych potrzeb.

Należy przypomnieć, że Grecja swoje rekordowe bezrobocie odnotowała w maju 2013 roku – wtedy wynosiło aż 27,9 proc. Mało prawdopodobne jest, by taki wysoki stan powrócił, jednak niewiele wskazuje na to, by bezrobocie drastycznie spadło. Pracodawcy wolą zatrudniać na podstawie umów cywilno-prawnych niż umów o pracę. Tak czy inaczej pewne jest, że przez najbliższe lata Grecja będzie miała najwyższy poziom bezrobocia w całej Unii Europejskiej.